Praca niewolnicza i wolna cz. 2

Ale nawet ocena produkcji materialnej na zasadzie obecnej statystyki przemysłowej i rolniczej byłaby z powodów, które nie będę tu wyłuszczał, prawie niewykonalna. Gdyby pomimo to wszystko produkcyjności przeciętne różnych krajów dały się wyznaczyć, to byłyby te liczby dla owych krajów wysoce charakterystyczne. Znając produkcyjność przeciętną pewnego kraju, moglibyśmy wygłosić o nim wiele ważnych twierdzeń, nie […]

Praca niewolnicza i wolna cz. 1

W rozważaniach, które mam podać na tym miejscu, rolę zasadniczą odgrywa tak zw. produkcyjność pracownika, trzeba więc przede wszystkim porozumieć się co do znaczenia tego terminu. Przypuśćmy, że wartość produkcji rocznej pewnego rzemieślnika wynosi 2000 rub., a różne wydatki, związane z produkcją (np. wydatki na materiały surowe, amortyzacja narzędzi, wynajem warsztatu itd.), czynią razem 1000 […]